ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court
News
ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับศาลแขวงตรังตามโครงการ “ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร” ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเผยแพร่ความรู้กับคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

       

  

 

       

 

 

 

 


 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image