Accessibility Tools

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ประกาศสำนักงานประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงนครศรีธรรมราช "โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566image

image เอกสารแนบ