ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือก วัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก และระเบียบการคัดเลือก

image เอกสารแนบ