ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

กลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท