ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ