ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ผู้อำนวยการ