Accessibility Tools

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดีศาลแขวงนครศรีธรรมราช image

กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี ศาลแขวงนครศรีธรรมราช  

ให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายไดทั้งสิ้น

1.ขอรับคำปรึกษาทางกฎหมาย Online   คลิ้ก 

 

2. ขอนัดพบเจ้าพนักงานคดี ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย คลิ้ก

หรือติดต่อ ทางโทรศัพท์ 075-347558 ต่อ 201 หรือ 204 ในวันและเวลาราชการ


"รู้คดีผู้บริโภค"