ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

90 ถ.มะขามชุม ต.นาเคียน

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

80000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 075-347558

โทรสาร  075-347360

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social