ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ประกาศศาลแขวงนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลแขวงนครศรีธรรมราชและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 12 หน่วย ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

image เอกสารแนบ