ศาลแขวงนครศรีธรรมราช
Nakhonsithammarat Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช

ศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องใน“วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2565
image

                       วันนี้ (21 ตุลาคม 2565) เวลา 08.30 นาฬิกา นายสรายุทธ วราโห ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการศาลแขวงนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเสาวรส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช  


image รูปภาพ
image
image
image
image